REKLAMACJA:

1. Reklamacji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne towaru wynikające z jego użytkowania, typu pęknięcie, rozerwanie itd. oraz wynikające z użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem.

2. Kupujący reklamuje sprzęt bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji pod adresem zakupy@sportsmania.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

• imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

• datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

• przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

• wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Sklep Internetowy jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Kupujący może według swego wyboru zgłosić się do serwisu gwarancyjnego bezpośrednio albo pośrednio - za pomocą Sklepu Internetowego.

4. Reklamacja towaru polega na zgłoszeniu obsłudze Sklepu informacji o wadzie, następnie odesłaniu produktu zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi od pracownika działu reklamacji. Po otrzymaniu informacji o reklamacji ze strony Klienta oraz po otrzymaniu towaru stanowiącego przedmiot reklamacji wraz z informacją o wadzie (wadach), Sklep jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni. Termin naprawy lub wymiany towaru zależy od producenta i wynosi 1 - 2 miesięcy.

5. Przed odsyłką Towaru Kupujący jest obowiązany do demontażu (np. produkty wielkogabarytowe) i zapakowania Towaru w sposób umożliwiający jego transport.